Curs d’iniciació a la gestió i treball professional en entorns digitals. Aquesta formació està adreçada a persones amb l’interès i la necessitat de dominar l’espai i eines informàtiques i descobrir les possibilitats que els ofereix per optimitzar activitats pròpies de la seva professió o activitat diaria.

CURS GRATUÏT 100% SUBVENCIONAT

Curs presencial a Barcelona
Inici del curs: 30-10-2019
Finalització del curs: 27-11-2019
Calendari: 30 d’octubre, 5, 7, 13, 20 i 27 de novembre
Horari: de 15:00 a 20:00 h.
Durada: 30 hores

Objectiu:

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores  puguin utilitzar aquesta tecnologia .

Continguts:

1  Breu introducció a la informàtica
Què és la informàtica? Definició
Conceptes bàsics: Hardware i Software
Evolució de la informàtica: passat, present i futur
Tipus de dispositius informàtics
2 – L’ordinador: components i perifèrics
Components bàsics de l’ordinador:
CPU, Placa Base i memòries
Unitats d’emmagatzematge
Targetes gràfiques i de so
Tipus de connexions
Perifèrics:
Ratolí, teclat i monitor
Impressores
Altres perifèrics
3 – Sistemes Operatius i gestió de documents
Sistemes operatius
Gestió de documents en Windows
Estructura de carpetes
Gestió d’arxius
Configuració i manteniment del Sistema Operatiu
– Aplicacions
Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.)
Programes d’ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)
Programes multimèdia
Altres aplicacions
– Internet
Connexió a Internet
Navegadors
Correu electrònic
Serveis d’emmagatzematge en el núvol
Aplicacions de comunicació

logo conforcat